dissabte, 18 de maig de 2013

Sessions de treball amb els alumnes: EL TREBALL MENTALISTA


Presentació:  En la sessió de treball en petit grup de la setmana passada vam realitzar un treball mentalista, a partir d’un material que es diu: En la mente. Ens vam proposar treballar el llenguatge oral a partir de les referències mentals, la comprensió i l’expressió d’experiències i les representacions que ocorren dins les nostres ments i les del altres. Ens vam proposar fer un treball a partir de la comprensió i l’expressió per part dels tres alumnes sobre els estats d’ànim i els sentiments, de les experiències i les situacions que els provoquen, ...

Objectiu:  L’objectiu general que ens vam proposar amb el treball mentalista va ser:
o   Estimular els processos mentalistes i la seva expressió lingüística a través d’un suport gràfic.
Altres objectius  específics que preteníem aconseguir amb el treball de la mentalista van ser:
o   Identificar i anomenar emocions bàsiques  (alegria, tristesa, por, ...)
o   Relacionar-los amb la pròpia experiència.
o   Reconèixer les causes en funció del context.
o   Establir relacions estre estats mentals i conductes.
o   Fer prediccions sobre la conducta dels personatges.
o   Comprendre i expressar verbs mentals: saber, creure, pensar, agradar...
o   Identificar estats mentals contrastats a partir d’una mateixa situació.
o   Comprendre preguntes:  com? Qui? Amb qui? Què?...

Metodologia:  Treballarem a partir de les imatges gràfiques. Per a cada imatge triarem uns continguts i unes consignes específiques per tal d’incitar als alumnes a participar oralment. Podrem treballar tant la comprensió (ja sigui senyalant o a partir de la lectura) com l’expressió. També podem utilitzar com a suport la lectura i l’escriptura. L’important serà identificar i avaluar el nivell de cada alumne per poder treballar després en la seva Zona de Desenvolupament Proper (ZDP) (Monfort y Juárez, 2001).

Un exemple d’imatge gràfica amb el contingut i les consignes específiques de treball seria aquesta:
 
Contingut:
              - Reconeixement d’ expressions facials associades al sentiment complex: desil·lusió.
             - Interpretació de la causa a partir del context.
              - Comprensió i expressió de termes mentalistes: agradar – no agradar.

     Consignes possibles: 
               - Com està aquest nen?
               - per què?
               - què li passa?
              - tu què prefereixes: una hamburguesa o sopa?...

Avaluació: En aquest cas, com acabo de dir, farem una avaluació inicial per observar i identificar el nivell de cada alumne i poder treballar a partir d’aquests nivells. Després, durant el treball, anotarem, interpretarem i sistematitzarem en un full de registre diferents aspectes:

o   Les respostes del nen/a
o   La interpretació de les respostes, per observar en quin nivell es troben les dificultats de cadascú. (si és una dificultat d’interpretació del dibuix, , si interpreta bé però no entén les preguntes, si les dificultats són en l’expressió dels termes mentalistes....)
o   Observacions.
o    La progressió (ja que cada vegada presentarem imatges més complexes)

Alumne:                
Data:
Imatge número:

Registre de respostes orals:
Interpretació de les respostes:
               -  Interpretació del dibuix:
               -  Interpretació de les preguntes:
               - Comprensió de termes mentalistes:
               - Expressió de termes mentalistes:

Resum de les dificultats:
Observacions:


Així mateix anirem avaluant els objectius que ens hem proposat aconseguir amb aquest treball. Un exemple de graella per a fer una avaluació dels objectius proposats a l’inici del treball seria aquesta:

 
Objectius
Si
No
De vegades
Identifica i anomena emocions bàsiques i complexes:  alegria, tristesa….



Reconeix les causes en funció del context.



Identifica estats mentals contrastats a partir d’una mateixa situació.



Estableix relacions entre estats mentals i conductes.



Fa prediccions sobre la conducta dels personatges.



Compren i expressa verbs mentals: creure, saber, pensar, sentir, agradar….



Compren partícules interrogatives.




 
Observacions personals/reflexió:  Penso que aquest és un treball que els nens i nenes no estan acostumats a fer. En un principi els xoca perquè no saben ben bé què s’espera d’ells, però a mesura que avances en el treball milloren les seves habilitats per parlar de sentiments, de coses que no es veuen, de fer interpretacions, del que els passa a ells i als altres,... En definitiva aprenen a pensar.

Un altre exemple d’imatge utilitzada per a realitzar el treball mentalista:
 

TREBALL MENTALISTA

 

Contingut:

            -  Interpretació de gestos i d’expressions facials associades a sentiments complexes: desil·lusió i rebuig.
                - Interpretació de la causa a partir del context.
               - Judicis morals: obedient/desobedient.
               - Comprensió del terme “creure” i sentir.

Consignes possibles:
               - El pescador, què creu que traurà?, què sent després?
              - Què li passa a aquest senyor?, què creus que està dient?
              - Per què està enfadat?, amb qui està enfadat?
               - Qui és obedient?, qui és desobedient?

Registre de respostes orals:

Interpretació de les respostes:
              - Interpretació del dibuix:
              - Interpretació de les preguntes:
               - Comprensió de termes mentalistes:
               - Expressió de termes mentalistes:

Resum de les dificultats:
Observacions:


Bibliografia i webgrafia:
-          Sanchez Cano, Manuel (1999). Aprenent i ensenyant a parlar. Ajuda a la comunicació i al llenguatge a l’escola. Pagès Editors.
-          Monfort, M; Monfort, I. En la mente I: Un soporte gráfico para el entrenamiento de las habilidades pragmáticas en los niños. Entha ediciones.



Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada