divendres, 3 de maig de 2013

ESCOLA DE PARES: Xerrada sobre llenguatge


Quan parlem d'educació ens referim al procés a través del qual els éssers humans desenvolupem òptimament les nostres potencialitats personals i elaborem la nostra relació individual amb el nostre sistema cultural.
Hi ha quatre pilars sobre els que es basa l'educació dels infants i adolescents: la família, l’escola, els iguals i amb una importància creixent, els mitjans de comunicació. Això es dóna en el nostre context sociocultural i econòmic concret, en el marc general d'una cultura determinada.

Des del centre SINAPSIS es creu fonamental incidir en un d’aquests pilars de manera específica, la família. La família, el primer entorn socialitzador, és una peça clau en el procés educatiu i el marc natural de desenvolupament maduratiu.  Creiem prioritari dissenyar estratègies i accions que recolzin i reforcin l’educació en l’entorn familiar i la participació de pares i mares en la part del procés educatiu que es fa des de l'escola i des de la comunitat i també des del centre SINAPSIS.

Entenem doncs l’escola de Pares com un espai de formació i trobada per als pares i mares. Al mateix temps, pretén ser una eina de suport individualitzat per atendre les necessitats educatives particulars. Des del centre SINAPSIS el projecte d’Escola de Pares es dur a terme seguint dues línies d’intervenció. D’una banda es realitzen mensualment tallers i xerrades temàtiques per temàtiques per abordar alguns dels aspectes més rellevants en la tasca que ha d’exercir la família com a institució de socialització. Per l’altra es vol generar un espai d’assessorament i acompanyament en la tasca educativa familiar per tal de tractar de manera individualitzada aquells aspectes que en cada cas es creguin prioritaris.

Com a part del meu projecte psicopedagògic, i juntament amb la logopeda i psicopedagoga del centre hem realitzat una xerrada dirigida a pares i mares d’alumnes amb dificultats de llenguatge i parla, amb l’objectiu d’ajudar-los a entendre el perquè de la importància del llenguatge i la manera com podem potenciar-lo des de casa.

Hi han participat diferents famílies i la valoració ha estat molt positiva. Després de l’exposició el més interessant ha estat el diàleg i les aportacions dels diferents pares i mares, les visions que tenen del tema, les problemàtiques que es troben a casa amb les dificultats lingüístiques dels seus fills... Ha estat una molt bona estona de reflexió que ens ha ajudat a tots/es a entendre les dificultats i a posar-hi tot el “remei” que ens és possible des del paper que cadascú ocupem (pare, mare, psiocpedagog...)

Per a realitzar aquesta xerrada ens hem documentat amb llibres específics sobre el desenvolupament del llenguatge i més concretament, pel que fa a les estratègies a utilitzar des del paper de pares, hem utilitzat el llibre:
-      Manolson Ayala (1995). Hablando...nos entendemos los dos. Una guia para padres sobre como ayudar a sus hijos a comunicar-se. Centro Hanen.
Aquí us deixo l'enllaç al power point de la xerrada feta: 


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada