dijous, 16 de maig de 2013

La integració escolar dels alumnes amb necessitats educatives especials: La sordesa


El miracle de sentir-hi.
El programa televisiu "Quèquicom" del canal 33 d’aquesta setmana anava dedicat a la sordesa. Em va semblar un tema prou interessant i molt relacionat amb la psicopedagogia com per fer-ne un entrada al blog i poder-ho compartir amb tots vosaltres.

Com ja sabem, el Departament d’Ensenyament ha apostat decididament per la integració dels alumnes amb discapacitats, impulsant i potenciant l’atenció a la diversitat a totes les etapes educatives. Pel que fa al alumnes amb sordesa i, per tant,  alumnes amb necessitats educatives especials, per tal d’assolir aquest objectiu ha anat generant diferents recursos per fer possible la resposta educativa d’aquests alumnes. 

Entre aquests recursos cal destacar els Centres de Recursos Educatius per a Deficients Auditius (CREDAs), composats per logopedes, psicopedagogs i audioprotesistes, i que constitueixen un servei educatiu especialitzat de suport a la integració d´alumnes amb sordesa i també amb altres trastorns del llenguatge. També cal destacar els  Equips d’Assessorament Psicopedagògic (EAPs) que, juntament amb els CREDAs són els responsables de la detecció, valoració, orientació, assessorament i atenció directa a l’alumne sord.

Com podem veure en el vídeo en aquests moments, la integració escolar dels alumnes amb sordesa és una realitat generalitzada a tot el territori català. La gran majoria d´alumnes sords segueix un règim d´integració escolar amb una modalitat força homogènia tant en els aspectes organitzatius com de modalitat educativa.

En relació a la sordesa cal tenir en compte tres aspectes fonamentals:
              1. Els aspectes auditius: tant aspectes audiològics (tipus  i grau de pèrdua auditiva) com els aspectes protètics, que fan referència al tipus de pròtesi auditiva que utilitzen aquests alumnes (audiofons i implants coclears). En el vídeo que adjunto podem veure en què consisteix i com funciona  un implant coclear.
  
               2.  Les modalitats comunicatives: Pel que fa a les modalitats comunicatives existeixen la modalitat oral (que és la que veiem en el vídeo dels programa), la modalitat bimodal i la modalitat bilingüe.

              3. Els aspectes psicopedagògics: En relació als aspectes psicopedagògics relacionats amb l’alumne sord s’ha estudiat molt la relació entre pensament i llenguatge analitzant les possibles repercussions de la manca de llenguatge durant els primers anys de vida del nen sord, la manera com adquireix el llenguatge oral... Encara avui existeixen dubtes sobre com funciona el pensament i la representació mentals en els sords. També és important  destacar les repercussions en la visa social i afectiva, així com les repercussions de la sordesa en els aprenentatges escolars i més concretament en l’aprenentatge de la lectura i l’escriptura. Com sempre cal tenir molt en compte també a l’hora d’orientar i assessorar, a la família, com a principal responsable de l’educació dels seu fill.

Tal com he dit a l’inici, en veure el programa, em va sembla un tema prou interessant i relacionat amb la tasca del psicopedagog que m’he aventurat a fer aquestes aportacions en relació al tema.

Aquí us adjunto l’enllaç per a poder veure el programa:Bibliografia i webgrafia:

-      - Gotzens Busquets, Mª Antònia (2001). La integració escolar dels alumnes sords: anàlisi de diferents modalitats d’intervenció. Llicència d’estudis del Departament D’Ensenyament.
-       - http://www.tv3.cat 

 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada