dimarts, 6 de novembre de 2012

PROVES D'AVALUACIÓ PSICOPEDAGÒGICA: EL WISC-IV


Aquests dies, juntament amb la tutora, m’he anat familiaritzant amb diferents proves de valoració que tenen aquí al centre. Proves com:
- El WISC- IV o el RIAS- RIST per valorar les capacitats cognitives.
- El STAIC I STAXI, per valorar els nivells d’ansietat i depressió, tant en nens com en adults.
- El TALEC, el PROLEC (primària) – PROLECE (secundària), per valorar la lectoescriptura.
- El D-2 i ÁRBOLES, per valorar l’atenció.

Per a fer una explicació més detallada em centraré en el WISC- IV, ja que aquest mateix divendres observaré com la tutora li passa a un nen que presenta dificultats de llenguatge.

El WISC-IV (Escala de Inteligencia de Wechsler para niños), és un instrument clínic d’aplicació individual per avaluar les capacitats cognitives de nens amb edats compreses entre els 6 anys 10 mesos i els 16 anys i 11 mesos.
És una versió actualitzada de les anteriors escales de Wechsler (WISC, WISC-R i WISC-III) amb diferents tests i índexs que ens donen informació sobre el funcionament intel·lectual en certs camps específics. S’obté també una puntuació que representa la capacitat intel·lectual general.

El WISC-IV consta de 15 tests que conformen les 4 àrees a valorar:
TESTS
1. Cubs

ESCALES

 Comprensió verbal


2. Semblances

3. Dígits

4. Conceptes

Raonament perceptiu

5. Claus

6. Vocabulari

7. Lletres i números

8. Matrius

Memòria de treball

9. Comprensió

10. Recerca de símbols

11. Figures incompletes

12. Animals

Velocitat de processament

13. Informació

14. Aritmètica

15. EndevinallesEl WISC-IV és un instrument d’avaluació psicoeducativa que pot ser utilitzat per a realitzar una medició completa de les capacitats cognitives del subjecte o per detectar subjectes amb altes capacitats, avaluar problemes de retard mental i definir punts forts i febles del subjecte en quant a les seves aptituds.
 
Els resultats poden servei com a guia per planificar el tractament i per prendre decisions d’orientació en els camps clínic i educatiu i poden proporcionar informació de gran valor per a l’avaluació neuropsicològica o per a finalitats d’investigació.


A continuació descriuré les 15 tasques que ha de fer el subjecte en els 15 tests que conformen la prova:

1. CUBS:
El subjecte ha de reproduir amb els cubs que se li donen un model de dibuix en dos colors (blanc/vermell) que anirà augmentant de dificultat.
 
2. SEMBLANCES:
La tasca del nen/a és determinar en què s’assemblen 2 objectes o conceptes. Per exemple: vermell – blau. (Els elements es presenten de forma oral).

 3. DÍGITS:
L’examinador llegeix en veu alta al nen una sèrie de números. El nen té dues tasques: “dígits en ordre directe” i “dígits en ordre invers”. En “l’ordre directe” el nen/a ha de repetir la seqüència en el mateix ordre que se li ha presentat i en “dígits invers” haurà de repetir-la en l’ordre invers.
 
4. CONCEPTES:
Es presenten al nen làmines amb dos o tres files de dibuixos i ell/ella ha de triar el dibuix de cada fila de forma que el conjunt de dibuixos tinguin una característica comú.
 
5. CLAUS:
Copiar una sèrie de símbols que apareixen emparellats cada un a una figura geomètrica o a un número. El nen/a ha de dibuixar els símbols a la figura o casella que correspon amb un límit de temps establert.


6. VOCABULARI:
Definir oralment una sèrie de paraules que l’examinador llegirà en veu alta al mateix temps que se li mostren escrites / dibuixades en unes targetes.


7. LLETRES I NÚMEROS:
Es llegirà al nen/a una combinació de lletres i números i haurà de repetir la seqüència, primer els números en ordre ascendent i després les lletres en ordre alfabètic.


8. MATRIUS:
El nen/a ha d’observar una matriu model a la que li falta una part i identificar quina de les cinc opcions completa la matriu.


9. COMPRENSIÓ:
El nen/a ha de contestar oralment a una sèrie de preguntes les respostes de les quals es relacionen amb les experiències de la vida quotidiana i amb la capacitat de comportar-se de forma adequada amb els valors socials.

10. RESERCA DE SÍMBOLS:
El nen/a ha d’observar dos grups de símbols i decidir  si algun dels símbols d’un grup és igual a algun dels de l’altre grup.


 11. FIGURES INCOMPLETES:
El nen/a ha d’observar un dibuix i anomenar o assenyalar quina part important li falta. Hi ha un temps límit en cada element de 20 segons.


 12. ANIMALS:
El nen/a ha de contemplar una làmina amb diferents dibuixos presentats de dues maneres , una ordenada seguint una estructura de files i columnes i l’altra desordenada, escampats a l’atzar. Haurà de buscar i marcar a la làmina determinats dibuixos dins del temps límit establert.


13. INFORMACIÓ:
Ha de contestar oralment una sèrie de preguntes sobre informació objectiva relacionada amb successos o fets comuns, objectes, llocs i gent.


 14. ARITMÈTICA:
El nen/a ha de resoldre mentalment, sense paper ni llapis, una sèrie de problemes aritmètics i donar la resposta oral dins d’un temps determinat.
Per exemple:
-         Quantes glans quedaran si cada esquirol se’n menja una?


15. ENDEVINALLES:
L’examinador descriu mitjançant pistes una sèrie de conceptes comuns que el nen ha d’identificar.2 comentaris:

  1. Has reflexionat sobre quins aspectes pot aportar el WISC al treball psicopedagògic?

    ResponElimina
  2. Hem semblen uns materials fantàstics!

    ResponElimina