divendres, 9 de novembre de 2012

SESSIONS AMB NENS I NENES


Ja fa dies que estic pel centre. Com heu pogut veure en el bloc m’estic fent una idea de la feina de la psicopedagoga del centre: des d’organitzar i dinamitzar l’Escola de pares, fins a fer una avaluació psicopedagògica d’algun nen/a, passant per les sessions de reeducació dels diferents usuaris del centre...

En aquesta entrada us presentaré l’I.

L’ALUMNE:
L’I. és un nen de 6 anys que presenta un retard global que li dificulta l’adquisició dels aprenentatges escolars. Ja des de ben petitet va assistir al CDIAP (Centre de desenvolupament infantil i atenció precoç).

Presenta una baixa comprensió oral dels missatges que li transmeten els interlocutors així com dificultats en la motricitat fina. Té obsessions (amb el foc, amb la foscor...) que deixa entreveure en el seu discurs oral. Tot i estar escolaritzat a 1er d’educació Primària a l’escola del seu poble, no està assolint els objectius que li pertocarien per l’edat. L’adquisició de la lectoescriptura està sent molt dificultosa. Per aquest motiu, es treballa conjuntament amb l’escola per establir línies de treball a seguir i anar valorant el progrés que fa, juntament amb la família.


ACTIVITATS que fem amb l’I.

1. Activitat de lectura:
Juntament amb la mestra d’Educació Especial de l’escola estem treballant la lletra i el so /P/. Intentem llegir síl·labes directes amb aquest so: PA, PE, PI, PO, PU. L’I. és incapaç d’enganxar els dos sons per llegir la síl·laba. Tot i haver-ho treballat li costa recordar els sons i les lletres. Es fa molt difícil que llegeixi la paraula PA, que l’entengui i la pugui relacionar després amb el seu dibuix. Al fer l’activitat ens adonem que diu les lletres pel nom (aquest serà un aspecte a treballar amb l’escola: tenir en compte que hem de parlar de sons i no del nom de les lletres!) Ens ho apuntem per a la propera coordinació amb l’escola.

2. Activitat de memòria:
Treballem la memòria a partir d’unes targetes que contenen imatges de coses que comencen amb la lletra/so /P/: PILOTA, POMA, POP, PA...

3. Activitat d’escriptura:
Parlem dels amics que té a l’escola. Després de molts esforços (la comunicació es fa difícil perquè té moltes mancances de comprensió oral) arribem a saber que el Santi i el Samuel són els seus dos amics. Intentem, amb les lletres de colors, escriure els seus noms. 
4. Activitat d’anàlisi – síntesi
Les activitats d’anàlisi i síntesi són importants per a l’aprenentatge de la lectoescriptura. L’I. presenta una consciència fonològica molt pobre. Li costa fer l’anàlisi  i la síntesi de les paraules. És a dir, saber quants sons té una paraula i quins són o, a partir d’una seqüència de sons saber quina paraula formen. Quan ell llegeix va decodificant amb dificultats els diferents sons però és incapaç d’ajuntar-los per a llegir les síl·labes o paraules. 
Provem de fer una activitat d’anàlisi i síntesi.  Diem una paraula fragmentant-la i a veure si reconeix quina paraula és. Li costa agafar-ho però a mesura que avança l’activitat milloren els resultats. Després li fem fer a ell, però únicament és capaç de separar la paraula en síl·labes.
Exemples:
T – A – U – L – A :  TAULA

S – O – P – A:  SOPA


1 comentari: