dissabte, 20 d’abril de 2013

FASE 4 DEL PROJECTE

FASE 4 :  Assessorament al centre educatiu                                      
DATA:     abril – maig                   HORES:  5 hores
Objectius: Realitzar un assessorament a l’equip docent del centre educatiu
Destinataris/àries: equip docent encarregat de la resposta educativa d’aquests alumnes
ACTIVITATS I CONTINGUTS
1.Assessorament a l’equip docent sobre les mesures d’atenció a la diversitat més idònies i les estratègies a utilitzar a l’aula per ajudar als alumnes a assolir els aprenentatges escolars.
INSTRUMENTS I/O TÈCNIQUES
1.Assessorament mensual, juntament amb el psicpopedagog de l’EAP que va al centre a través d’una trobada - reunió.
INDICADORS D’AVALUACIÓ
1.Avaluarem la funcionalitat d’aquest assessorament, la viabilitat i la posada en pràctica dels aspectes acordats.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada