dilluns, 15 d’abril de 2013

CONEIXEM ELS CASOS


Alumne: E.  (7 anys, 2on primària)


Els pares arriben a la consulta derivats per l’escola perquè estan preocupats ja que veuen que la nena té dificultats, tot i que les notes de l’escola no són dolentes. A l’escola no rep suport per part del mestre d’educació Especial però la nena manifesta dificultats de comprensió lectora, és una nena molt perfeccionista, s’enfada quan les coses no li surten bé, és molt lenta a l’hora de realizar les tasques...
Hi ha un posible baix rendiment que no sabem si pot tenir a veure amb problemes de capacitat.
Els pares estan separats però assisteixen tots dos a l’entrevista. A partir de la primera entrevista amb els pares es comença el procés de valoració psicopedagògica  i, quan l’avalució psicopedagògica està feta es fa la devolució als pares de l’avaluació realitzada a la nena.
S’inicia el treball al centre SINAPSIS: una sessió de treball amb la psicòloga i una sessió de reforç psicopedagògic i logopèdic. Per millorar el treball s’utilitza una llibreta correu per agilitzar la comunicació entre l’ escola  i el centre privat SINAPSIS.

Motiu de la consulta
Hipòtesis
Proves
Derivació: escola.
Molt lenta, perfeccionista.
Possible baix rendiment (problemes de capacitat)
Baixa capacitat – rendiment.
Dificultats 
d’atenció– concentració.
Problemes de personalitat.
Dificultats d’aprenentatge

Entrevista amb els pares
Entrevista amb la nena.
Dibuixos projectius
WISC- IV (capacitats)
ESPQ (personalitat)
TALEC (Lectura-Escriptura)
ITPA

Valoració psicopedagògica. Resultats:

WISC-IV (capacitats)
QI=100 perfil poc homogeni
CV (comprensió verbal) raonar amb información: previàment apresa (per sota de la mitjana)
RP (raonament perceptiu): raonament, processament espacial i integració visomotora ok.
Memòria treball a curt termini, implica atenció, concentració, control mental i raonament, ok
Velocitat de processament per sobre de la mitjana
Punts forts: Establir connexions entre conceptes (visual) , memoria auditiva i fixació visual (a partir d’un model)
Punts febles: trobar relació entre conceptes (oral) ex hivern estiu, càlcul mental discriminació visual(trobar què els hi falta)
Capacitat dins la normalitat.
Dibuixos projectius:
Família :apareixen el C. (nòvio de la mare), el P.(germà), O. (mare), T.(pare), X.(cosina), A.(amiga que vindrà demà).  Després especifica que és la filla del C.)
Observacions: no es dibuixa a ella. Els seus pares, tot i que estan separats, els dibuixa junts i al mig del dibuix. Apareix una cosina, la filla del company de la mare però no la companya del pare ni ella.


Casa :explica que hi viuen els mateixos membres que apareixen al dibuix de la familia i, en realitat, no és així.  Després explica que la casa és gran i bonica. Diu: “El problema és que hem de marxar perquè la mama no té diners. Marxarem a la casa vella (era de l’àvia), no sé què farem”.ESPQ (personalitat)
Aspectes rellavants:
-          Sòbria: prudent, es pot auto desaprobar.
-          Desproeocupada: desatenta amb les regles, actua per conveniència pròpia
Altres  aspectes a tenir present:
-          Intel·ligència baixa: pensament concret, lent en aprendre i comprendre.
-          calmosa: emocionalment plàcida.
Altres factors:
-          aprensiva: insegura, sensació de culpabilitat, preocupada.
-          Tensa: frustrada, pressionada, inquieta
-          Dominant
-          Ansietat: tendència a l’ansietat

    TALEC (procesos Lectura-Escriptura)
Lectura normal
Escriptura normal
Comprensió lectora 1 any per sota
Grafia normal i direccionalitat


ITPA
Expressió lèxica al límit però normal. Dificultats d’accés al lèxic.


INTERVENCIÓ:
Des del Centre SINAPSIS es proposa treballar:
-          - Aspectes motivacionals i de personalitat
-          - Habilitats lecto-escriptores

De quina manera?  Fent un treball sistemàtic amb objectius concrets  i plausibles:
-         Psicologia: aspectes motivacionals i de personalitat, autopestima, auto exigència i perfeccionament, discriminació visual i raonament.

-          Reforç psicopedagògic – logopèdia: habilitats lecto-escriptores (sobretot comprensió), fluència del llenguatge oral, càlcul mental, relació entre conceptes (categories semàntiques)Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada