dimarts, 26 de març de 2013

EL CONTEXT D'INTERVENCIÓ I PROJECTE


Per a poder entendre millor el pla d’intervenció és important poder descriure el context d’intervenció del centre de pràctiques per observar quins són els elements més rellevants que emmarquen el paper i el treball de la psicopedagoga dins d’aquest centre. 

El centre SINAPSIS és un centre de psicologia i psicopedagogia del Baix Penedès que ofereix a la població diferents serveis relacionats amb la psicologia i la psicopedagogia, la sexologia i la logopèdia, l’assessorament, l’escola de pares i la formació. A més a més ofereix serveis de psicomotricitat, fisioteràpia i psiquiatria. S’ofereixen tots aquests serveis amb la finalitat de donar resposta a la persona en la seva globalitat. És un centre on es treballa de forma cooperativa i en col·laboració, en xarxa i tenint present els diferents elements que configuren el sistema on la persona està immersa. S’ofereix atenció tant a infants, adolescents, adults com ancians i s’ofereix prevenció, assessorament, diagnòstic i tractament.
Pel que fa als serveis relacionats amb la psicopedagogia s’ofereixen tractaments en les alteracions del procés lecto-escriptor, estratègies d’aprenentatge, atenció a la diversitat (dificultats d’aprenentatge, atenció a l’alumnat amb necessitats educatives especials…), pautes educatives, estimulació de les capacitats bàsiques (memòria, atenció, raonament...),  orientació acadèmica i professional, treball de l’autoestima  i motivació personal,  directament dirigit als alumnes que presenten dificultats d’aquest tipus així com assessorament als equips docents  i a les famílies per poder donar resposta a les necessitats que presenta l’alumne en concret. A més a més des del centre s’ofereix assessorament a les famílies, centre educatius  i sanitaris, AMPAs i residències geriàtriques, tot oferint estratègies, recursos i elements de reflexió per a poder modificar o millorar una situació concreta.
El centre SINAPSIS, tot i no emmarcar-se dins el sistema educatiu, posseeix una clara dimensió contextual, social i col·laborativa. Per tant, la intervenció de la psicopedagoga es desenvolupa d’acord a aquestes característiques i tenint en compte les característiques de la intencionalitat i l’anàlisi de la pràctica educativa per entendre els processos que expliquen l’aprenentatge. Per tant, som conscients que la intencionalitat educativa es plasma en el subministrament d’ajusts educatius al llarg del procés d’ensenyament – aprenentatge per aconseguir els fins educatius. Ajuts, que, en aquest cas, la psicopedagoga del centre de pràctiques ofereix a l’alumne (de manera directa treballant amb ell/a), a l’equip docent  (fent coordinacions per establir els ajust necessaris per atendre les necessitats específiques de l’alumne i aportant els coneixements específics com a professional) i a les famílies (per ajudar-les a adaptar-se també a aquestes necessitats educatives dels seus fills/es).

En aquest cas, la psicopedagoga del centre SINAPSIS, col·laborativament amb els Serveis i agents educatius, ajuda, des del seu àmbit d’intervenció que se situa fora del centre escolar, a assolir les intencions educatives, tot aportant el coneixement professional educatiu i específic útil per a intervenir, de manera individual, amb l’alumne que presenta dificultats per assolir els objectius educatius. Podríem considerar el treball de la psicopedagoga també com una tasca de construcció de contextos d’intervenció col·laborativa específics, fora del centre escolar, adequats per a tractar cada cas o problemàtica, en un moment determinat  de la intervenció global.
DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE
Disseny d’un programa d’intervenció dirigit a un grup d’alumnes amb retard en l’adquisició del llenguatge, als seus docents i a les seves famílies.
El meu pla d’intervenció/d’actuació que estic duent a terme al centre privat SINAPSIS gira al voltant dels casos d’uns nens amb dificultats en l’adquisició i el desenvolupament del llenguatge, entre altres dificultats. Són un grupet de nens d’entre 5 i 7 anys que presenten un retard  en l’adquisició del llenguatge oral i, conseqüentment, en el llenguatge escrit. Es veuen afectats varis components del llenguatge: la fonologia, la morfosintaxis, la semàntica...  Totes aquestes dificultats lingüístiques els dificulten l’aprenentatge dels continguts escolars, sobretot l’aprenentatge de la lectoescriptura. 

La meva proposta d’intervenció es concreta en diverses fases i objectius:

-           -         Fase1: AVALUACIÓ PSICOPEDAGÒGICA DELS ALUMNES
           Fer una avaluació psicopedagògica dels nens que inclogui una avaluació cognitiva per valorar les seves capacitats i determinar que les dificultats lingüístiques no vénen donades per una baixa capacitat cognitiva. L’avaluació també inclou una avaluació inicial detallada del llenguatge que tenen per tal de determinar-ne les dificultats i observar quins són els aspectes més rellevants que cal treballar.

-          Fase 2: EL PROGRAMA D’INTERVENCIÓ LINGÜÍSTICA
Dissenyar, desenvolupar i valorar un programa d’intervenció dirigit a aquests nens per treballar algun aspecte concret del seu llenguatge que hauré triat d’acord als resultats de la valoració lingüística que haurem fet. És a dir, la primera valoració lingüística ens servirà per conèixer les característiques del llenguatge que presenten, observar-hi les mancances i determinar els aspectes que treballarem en la intervenció directa.

-          Fase 3: TREBALL AMB LES FAMÍLIES
Realitzar una coordinació sistemàtica amb les famílies per anar pautant els aspectes a treballar i recolzar des de casa per tal d’ajudar als nens a generalitzar allò que treballem. Aquestes coordinacions també ens serviran per anar fent el seguiment i la valoració de l’evolució del seus fills. Per altra part, realitzarem sessions d’escola de pares per a aquestes famílies perquè puguin compartir dubtes, pors i maneres d’ajudar als seus fills.

-          Fase 4: ASSESSORAMENT AL CENTRE EDUCATIU
Realitzar un assessorament, conjuntament amb el professional de l’EAP que és qui farà el seguiment de l’alumne a l’escola, amb els diferents professionals del centre educatiu, responsables de tirar endavant la resposta educativa d’aquests alumnes, per parlar sobre quines estratègies poden utilitzar per ajudar-los a desenvolupar el llenguatge. És a dir, assessorar sobre quines estratègies  i mesures d’atenció a la diversitat poden prendre i utilitzar des de l’aula/l’escola per ajudar als alumnes a desenvolupar el llenguatge i poder accedir, d’aquesta manera, als continguts curriculars.

-          Fase 5: VALORACIÓ LINGÜÍSTICA FINAL
Finalment, un cop realitzat el programa d’intervenció, tornaré a fer una valoració lingüística final per determinar i conèixer  l’evolució en el llenguatge d’aquest grupet de nens.

3 comentaris:

 1. Falta la presentació del prjecte i el context.

  Salutacions,
  Rosa Borràs

  ResponElimina
 2. L'autor ha eliminat aquest comentari.

  ResponElimina
  Respostes
  1. Ara ja hi són, tant la presentació del context com la descripció del projecte d'intervenció. Me n'havia descuidat!!

   Elimina