divendres, 7 de desembre de 2012

PROVES D'AVALUACIÓ PSICOPEDAGÒGICA


Continuem amb més proves d’avaluació psicopedagògica. En aquesta entrada parlaré de dues proves: el D2 (test d’atenció) i el CECAD (Qüestionari educatiu clínic: ansietat i depressió).


D2.  Test d’atenció
Autor: Rolf Brickenkamp

El test d’Atenció D2 és una prova que tracta de conèixer la capacitat de concentració en una tasca determinada. És d’aplicació tant individual com col·lectiva i té una duració variable, entre 8 i 10 minuts, incloses les instruccions prèvies. Tot i això hi ha un temps limitat de 20 segons per l’execució de cada una de les 14 fileres del test. Va dirigit a nens/es, adolescents i adults.

En l’avaluació psicopedagògica no només són necessàries i útils les proves de capacitats generals com el WISC- IV, que ja vam veure, sinó també altres instruments que tinguin com a objectiu la mesura de processos bàsics necessaris per tenir èxit davant de tasques complexes. Aquests processos bàsics han estat denominats amb termes com : atenció, concentració mental, esforç o control atencional.

El D2 és un test que vol mesurar aquests processos bàsics. El test D2 és una mesura de l’atenció selectiva i la concentració mental i suposa una activitat de concentració respecte a estímuls visuals. Una bona concentració requereix un funcionament adequat de la motivació i del control de l’atenció. Aquests dos aspectes, aplicats al D2, es reflecteixen en tres components de la conducta atencional:

-      La velocitat o quantitat de treball, és a dir, el número d’estímuls que s’han processat durant un determinat temps (un aspecte de la motivació o intensitat d’atenció)
-      La qualitat del treball, això és el grau de precisió que està inversament relacionat amb la tasca d’errors (un aspecte del control de l’atenció)
-        La relació entre la velocitat i la precisió de l’actuació, el que permet establir conclusions tant sobre el comportament com sobre el grau d’activitat, la estabilitat i la consistència, el cansament i l’eficàcia de la inhibició atencional.


El D2 s’ha mostrat útil en la investigació bàsica però les dades també suggereixen que pot ser útil també en un ampli rang d’aplicacions pràctiques, especialment en els camps clínics, industrial i educatiu.

Com hem dit, és un test de temps limitat per mesurar l’atenció selectiva. El test mesura la velocitat de processament, el seguiment d’unes instruccions i la bona execució en una tasca de discriminació d’estímuls visuals similars i que, per tant, permeten l’estimació de l’atenció i la concentració d’una persona de 8 a 60 anys d’edat.

La tasca del subjecte és revisar atentament, d’esquerra a dreta, el contingut de cada línia i marcar totes les lletres /d/ que tinguin dues petites ratlles (les dues ratlles a dalt, les dues ratlles a baix o una a dalt i una a baix). En cada línia el subjecte disposa de 20 segons per a realitzar la tasca.
 
 
 
CECAD. Qüestionari educatiu clínic: ansietat i depressió)
L. Lozano
E. Garcia
L.M. Lozano

Aquesta prova és d’aplicació individual i col·lectiva. Té una duració variable, entre 10 i 20 minuts i es pot utilitzar a partir dels 7 anys. Va dirigida a nens, adolescents, joves i adults. La finalitat d’aquesta prova és fer una avaluació global de l’ansietat i la depressió, junt a quatre aspectes clínics relacionats: la inutilitat, la irritabilitat, els pensaments automàtics (problemes de pensament) i els símptomes psicofisiològics.

El CECAD és un qüestionari de 50 ítems dirigit a avaluar els trastorns internalitzats o trastorns de l’emoció com la depressió i l’ansietat. Per oposició existeixen els trastorns externalitzats o trastorns de la conducta, com són el TDAH (trastorn per dèficit d’atenció amb hiperactivitat) o el trastorn desafiant o oposicionista.

Cal tenir clara la importància que tenen els trastorns afectius en el desenvolupament infantil  i juvenil. L’ansietat és, per exemple, el trastorn emocional infantil més freqüent. El CECAD avalua l’existència dels dos trastorns emocionals més freqüents: ansietat i depressió. S’avalua seguint els criteris del DSM- IV (APA, 1994)
 
 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada