dijous, 25 d’octubre de 2012

CONEIXEM EL CONTEXT D'INTERVENCIÓ

El centre de psicologia i psicopedagogia SINAPSIS està situat a El Vendrell, al Baix Penedès. Ofereix diferents serveis relacionats amb la psicologia i la psicopedagogia, la sexologia i la logopèdia, l’assessorament, l’escola de pares i la formació. A més a més ofereix serveis de psicomotricitat, fisioteràpia i psiquiatria. S’ofereixen tots aquests serveis amb la finalitat de donar resposta a la persona en la seva globalitat. És un centre on es treballa de forma cooperativa i en col·laboració, en xarxa, tenint present els diferents elements que configuren el sistema on la persona està immersa. S’ofereix atenció tant a infants com adolescents, adults i ancians i s’ofereix prevenció, assessorament, diagnòstic i tractament.

Pel que fa als serveis relacionats amb la psicopedagogia (ciència aplicada que estudia la conducta humana en situacions socioeducatives) s’ofereixen tractaments relacionats amb les alteracions del procés lecto-escriptor, amb les estratègies d’aprenentatge, l’ atenció a la diversitat (dificultats d’aprenentatge, atenció a l’alumnat amb necessitats educatives especials…), les pautes educatives, l’estimulació de les capacitats bàsiques (memòria, atenció, raonament...),  l’orientació acadèmica i professional, el treball de l’autoestima  i la motivació personal... directament dirigit als alumnes que presenten dificultats d’aquest tipus així com assessorament als equips docents  i a les famílies per poder donar resposta a les necessitats que presenta l’alumne en concret. Des del centre s’ofereix assessorament a les famílies, centre educatius  i sanitaris, AMPAs i residències geriàtriques, tot oferint estratègies, recursos i elements de reflexió per a poder modificar o millorar una situació concreta.
El paper de la psicopedagoga:
Centrant-nos més concretament en les pràctiques, podem dir que la psicopedagoga del centre té el paper de:
 • Dissenyar, aplicar i avaluar, de forma conjunta amb la resta de professionals i de manera estratègica, un programa d’intervenció dirigit a l’usuari amb necessitats educatives i a la seva família, en funció de les necessitats específiques que presenti l’alumne, per tal de detectar quines són aquestes  necessitats  i poder oferir-li els ajuts i suports necessaris, per tal de millorar l’accés  i l’assoliment dels objectius escolars, és a dir, els aprenentatges.
 •  Dinamitzar les sessions d' ”Escola de pares”.
 •  Programar les xerrades - conferències multiprofessionals...
El meu paper en aquestes primeres pràctiques:
Durant aquestes pràctiques:
 • Faré un seguiment de la intervenció de la psicopedagoga en casos d’alumnes concrets amb necessitats educatives:
  • A partir de les sessions de valoració i tractament.
  • A partir de les coordinacions que es duen a terme amb els diferents professionals dels Serveis Educatius, Centres escolars i altres agents externs.
  • Coneixeré el treball en xarxa que es dur a terme de forma periòdica i col·laborativa, els seguiments amb les famílies...
 • Participaré en les sessions d’Escola de pares, que es duen a terme al centre.
 • Participaré en les xerrades – conferències multiprofessionals que s’organitzen des del centre. 

http://centresinapsis.com/

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada